Pang maagang edukasyon

[Tanong] Gusto kong ipasok ang anak ko sa kindergarden.  Ano ang dapat kong gawin?

[Sagot]
Ang kindergarden ay nasa pamamahala ng Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.  Ito ay isang institusyong pang-edukasyon.  May dalawang klaseng kindergarden.  Yung “Public Kindergarden” na itinayo ng minisipalidad, at ang “Pribadong Kindergarden” na tinayo ng isang pribadong eskwela, isang organisasyong pangrelihiyon o isang pribadong tao.


<Public Kindergarden> Para sa mga batang 4 hanggang 5 taong gulang (may ilang 3 taong gulang). Naglalabas ito ng aplikasyon at tumatanggap ng mga estudyante sa autumn. Iba-iba ang bayad sa bawat munisipalidad.  Depende sa sweldo ng magulang, pwedeng libre din ang bayad.  (Para sa mga taong nakatira sa munisipalidad kung nasaan ang eskwela.)


<Pribadong Kindergarden> Karaniwan para sa mga batang 3 hanggang 5 taong gulang.  Ang paraan sap ag-enroll ay iba-iba.  Magtanong sa eskwela na balak ninyong pasukan.  (Pwede rin kahit ang mga taong hindi nakatira sa munisipalidad kung nasaan ang eskwela.)