Mas mataas na Edukasyon

[Tanong] Ang aming anak ay kararating lamang dito sa Japan at hindi siya makapagsalita ng wikang Hapon. Maari ba siyang pumasok sa pampublikong senior high school? Kailangan ba siyang kumuha exam na kinukuha rin ng batang Hapones?

[Sagot]
May mga kailangang proseso para makapasok sa isang pampublikong senior high school. Para kumuha ng kursong pangkalahatan, bagaman at kailangan pa rin niyang kumuha ng  eksamen na pareho sa kinukuha ng mga aplikanteng Hapones, ang prefektura ng Osaka ay nagbibigay ng konsiderasyon para sa mga estudyanteng dayuhang hindi magaling sa wikang Hapon. Binibigyan ng konsiderasyon mula sa paglipat sa Grade 1. Ang mga sumusunod na espesyal na konsiderasyon na binibigay:
1) pagpapahaba ng oras ng eksamen.
2) ang pagdala ng diksyonaryo
3) ang paglalagay ng
furigana na katabi ang kanji

Para sa imporasyon sa edukasyon, tignan ang HP na “Multilingual School Life Support Information”.  Mayroon ding guidance tungkol sa edukasyon na ginaganap ilang beses sa isang taon. 
Kung hindi talaga marunong mag-hapon ang bata, pwede itong pag-aralin sa isang Japanese language school para matuto.

[Tanong] Mayroon bang mga pampublikongsenior high school sa Osaka na may slot para sa mga dayuhang bata?

[Sagot]
Mayroong pampublikong paaralan sa Osaka na mayroong slot para sa mga batang Hapones na bumalik sa Japan pagkatapos magaral sa Tsina at mga dayuhang estudyante. Tumatanggap lamang sila ng mga lilipat mula Grade 4.

Para sa detalye, tignan ang HP ng Osaka Prefecture Board of Education.

[Tanong]Meron bang scholarship?

[Sagot]
Pumunta lang s HP ng Osaka Prefecture Board of Education para sa scholarships para sa unibersidad, short-term college o vocational college at para sa high school o espesyal na vocational school (high school). Posibleng mayroong ding scholarship ang eskwelang gusto ninyong pasukan.