Mga dayuhang estudyante


[Tanong] May pinsan akong gusting mag-aral sa isang unibersidad sa Japan.  Ano ang dapat gawin?

[Sagot]
Makikita ang impormasyon kung paano mag-aral sa Hapon sa iba’t-ibang wika sa HP ng Japan Student Services Organization.