Pribadong pagpapabahay

[Tanong] Naghahanap ng matitirhan ang isang international student.  Anu-ano ang mapapagpilian?

[Sagot]
Para sa tirahan ng international students, mayroong mga ganito.

(Dormitoryo ng mga International Student)

Osaka Foundation of International Exchange  Osaka Prefecture Sakai International Hall (Orion International House)
Osaka International House Foundation  Rental apartments para sa sself-funded international students, “El Seleno Kobaicho”
Intenational Student Support Company Collaboration Promotion Association (Friendship Network) Programa na tumatanggap ng international students sa mga dormitoryo ng mga kumpanya.  
Kyoritsu International Foundation Dormitoryo ng estudyante.
Ono Syogakukai  Dormitoryo sa Uenoshiba para sa mga estudyanteng babae.

May dormitoryo din ang bawat unibersidad.  Magtanong sa Student Affairs ng unibersidad.

(Public Housing)

Kung buong pamilya kayong pumunta sa Japan at walang problema sa mga kinakailangan para makapasok, pwede kayong mag-aplay ng tirahan na pinamamahalaan ng prepektura o siyudad.