Pasaporte

[Tanong]Nakatira ako sa Japan.  Nawala ko ang pasaporte ko.  Anong gagawin ko?

[Sagot]
Kapag nawala ng isang dayuhan ang pasaporte niya, kailangang gawin niya ang mga sumusunod.
①     Pumuta sa pinakamalapit na estasyon ng pulis at i-report ang pagkawala.  Kumuha ng certificate of theft o certificate of loss ng pasaporte.

②     Kontakin ang embahada o konsulado ng sariling bansa at magpagawa ng bagong pasaporte (provisional passport/travel affidavit) .

Osaka Police

Mga Embahada