Pagpasok

[Tanong]Paano pumasok sa Japan?    

[Sagot]
○Alituntunin 

① Kung baguhang papasok sa Japan, kailangang ipakita sa immigration officer ang passport at “ED Card” (Foreigner Entry Record).  Kapag pumasa sa kondisyones para pumasok, didikitan ang pasaporte ng seal na “Permission to Land”.  Ang taong mid to long term ang pamamalagi sa Japan ay bibigyan ng Resident Card.  Bibigyan ka ng Resident Card sa Haneda Airport, Narita Airport, Chubu Airport o Kansai Airport. Kung papasok sa Japan sa ibang airport, ilalagay sa passport ninyo na makukuha ninyo ang Resident Card makailang araw.  Pagkatapos ninyong mag-rehistro ng address ninyo sa munisipyo, ipapadadala sa inyo ang Resident Card gamit ang rehistradong sulat.

②   Kung may “Re-entry Permit” kayo, hindi na ninyo kailangan ng bagong bisa.  Ipapakita lang ang ED Card na pang-re-entry para sa mga passport na may re-entry permit na sticker.

③   Ang lumabas ng Japan gamit ang “Special Re-entry”, kung babalik kayo sa Japan sa loob ng isang taon (2 taon para sa mga Special Permanent Resident), hindi na ninyo kailangan ng bagong bisa.  Ipakita lang ang valid na pasaporte.  (Kung yung bisa ninyo ay kukulang ng isang taon bago matapos, hanggang sa bago matapos ang bisa ninyo.) Sa re-entry ED card ay may box na kailangang i-tsek kung babalik kayo sa Japan gamit ang “Special Re-entry”.  * Posibleng ipapakita ang Resident Card mo sa pagbalik mo sa Japan. 

Tignan ang HP ng Imigrasyon para sa detalye ng pagpasok sa Japan.