Listahan ng mga uri ng Visa

[Tanong]Ano ang Resident Status?  Anu-anong status meron? 

[Sagot]
Ang dayuhang binigyan ng permisong tumira sa Japan ay may kaniya-kaniyang aktibidad na pwede nilang gawin at ito itinatakda ng batas ng imigrasyon.  May ilang kategoryo ito.
Listahan ng Status of Residence