Uri ng bias na pinahihintulutang magtrabaho

[Tanong]Gusto kong mag-working holiday sa Japan.  Paano kumuha ng working holiday visa?

[Sagot]
<Buod ng Sistema>
Ito ay isang espesyal na sistema base sa kasunduan ng dalawang bansa para pagtibayin ang exchange ng kabataan at makapagtrabaho para masuportahan ang sarili habang naglalakbay sa Japan sa loob ng isang panahon. 
Para sa detalye, tignan lang ang HP ng Department of Foreign Affairs.

[Tanong]Pwede ba akong magpatuloy maghanap ng trabaho ang international student pagkatapos grumadweyt?

[Sagot]
Kapag grumadweyt ang isang international student at wala pa itong trabaho, pwede papalitan ang status niya sa “Designated Activities” at maipapagpatuloy ang paghahanap ng trabaho.  Sa saligang susuportahan ka ng eskwelahan mo, pwedeng mong papalitan ang status sa “Designated Activities”at magpatuloy na maghanap ng trabaho sa loob ng isang taon sa pinakamahaba. Para sa detalye, tignan ang HP ng Imigrasyon.