Mga isyu ukol sa imigrasyon

[Tanong] Gusto kong malaman kung anu-ano ang dapat pag-ingatan at ang gagawin ng isang kumpanyang hapon na gustong kumuha ng dayuhang empleyado.

[Sagot]
Kung kukuha ng dayuhang empleyado, kailangang tignang mabuti ang residential status at mag-ingat na hindi ilegal ang pagtra-trabaho niya.  I-kumpirma ang kaniyang residential status sa pasaporte o Resident Card niya.  Sa pagpasok o pag-alis ng isang dayuhang empleyado, obligado kayong i-report sa Minister of Health, Labor and Welfare (hello work )ang pangalan, residential status at panahon ng status ng empleyado. (Hindi kasama ang “Special Permanent Resident” o “Diplomat”) Kasama rin ang dayuhang empleyado sa Worker’s Protection Act, kung kaya’t kasama din siya sa Employment Security Act at Worker Dispatching Act, Labor Standards Act, Minimum Wages Act, Industrial Safety and Health Act, Industrial Accident Compensation Insurance Act, Employment Insurance Act, Health Insurance Act, Employees’ Pension Insurance Law, etc.

Para hindi magkaintindihan importanteng gawin ang kontrata na maiintindihan ng empleyadong dayuhan.  Para sa detalye, tignan ang HP ng Osaka Employment Service Center for Foreigners.