Suweldo

[Tanong] Hindi pa ako sinusuweldohan. Anong pwede kong gawin?

[Sagot] Ayon sa batas, ang mga manggagawa ay kailangang direktang bayaran ng salapi, buo minsan sa isang araw ng buwan. Pwede kang makipagkonsulta sa Labor Standards Office na namamahala sa mga kumpanya sa isang lugar. Pwede ka ring magkonsulta sa Osaka General Labor Office.  Kung magsasabi ka ng maaga, pwedeng magkonsulta sa Inggles at Intsik.

Kung hindi makapagbayad ng suweldo dahil sa pagkalugi sa negosyo, pwede kang makakuha ng sweldo base sa batas.  Makipag-usap sa Labor Standards Office tungkol dito.