Oras ng trabaho・Obertaym

[Tanong]Sa kontrata nakalagay na ang trabaho ko ay mula 9:00 hanggang 5:00 pero nag-oobertaym ako ng 20 oras sa isang linggo.  Meron bang batas tungkol sa oras ng trabaho?
[Sagot]
Sa Labor Standard Law, nakasaad na ang trabaho ay 40 na oras sa isang linggo o 8 oras sa isang araw.  Pero may alituntunin at pagkakaisa na depende sa sitwasyon ng trabaho base sa tiyak na kondisyonses pwedeng baguhin ang oras ng trabaho o damihan ang day off.  Para sa detalye, makipagugnayan sa Consultation Corner for Foreign Workers.