Sasakyan・Pagmamaneho

[Tanong]Gusto kong magmaneho ng motorsiklo, pero wala akong lisensya para mag-motorsiklo sa bansa ko.

[Sagot] 
Kung kukuha ka ng bagong lisensya para sa sasakyang dalawa ang gulong, naiiba ang paraan sa pag-aplay depende sa klase ng sasakyan.  Para sa detalye, tignan lang ang HP ng Pulisya ng Osaka(Hapon lamang).

[Tanong]Hanggang kailan pwedeng gamitin ang international license?

[Sagot]
Ang international license ay isang lisensya na ini-isyu ng mga bansang kasama sa Geneva Convention.  Tignan lang ang HP ng Pulisya ng Osaka (Hapon lamang) para sa mga bansang pwedeng gamitin ang lisensyang ito. 

<Panahong pwedeng gamitin> Ang lisensya ay pwedeng gamitin sa loob ng isang taon mula sa araw na entry sa Japan.  Subalit kapag ang dayuhang naninirahan sa Japan at rehistrado ay lumabas ng Japan at bumalik pagkatapos ng kumulang sa 3 buwan, hindi ito matatawag na entry (valid entry). Dahil dito, hindi masasabing ang araw na bumalik siya sa Japan ang simulang araw na pwedeng gamitin ang lisensya.

[Tanong]Bumili ako ng lumang kotse.  Anu-anong proseso ang kailangan?

[Sagot]
Pagkatapos bumili ng lumang kotse kailangang palitan ang pangalan sa vehicle inspection sticker kung kaya’t isasagawa ang “transfer registration”.  Magagawa ang aplikasyon sa Transport Bureau o Motor Vehicle Inspection and Registration Office sa lugar kung saan naninirahan ang bagong may-ari. Ang proseso ay mag-iiba depende kung ang lugar na tinitirahan ng dating may-ari at bagong may-ari ay pareho o hindi.

Kung kotseng hindi lalaki ng 550cc, magtanong sa Light Motor Vehicle Inspection Organization.