Diborsyo ng isang mamamayang Hapones at ng isang dayuhang naninirahan sa Japan


[Tanong]Matagal na akong naninirahan sa Japan kasama ng aking asawang Hapon subalit iniisip kong i-diborsyo siya. Ano ang mga nararapat kong gagawin?

[Sagot]
<Nauukol na Batas> Para legal ang diborsyo kailangang mamili kung anong batas ang susundin para sa diborsyo. Ayon sa sa Artikulo 27 “Act on General Rules for Application of Law”, ang batas na sumasaklaw sa diborsyo ay ang mga sumusunod:

  1. ang batas ng bansa ng mag asawa kung pareho ang kanilang nasyonalidad.
  2. ang batas ng bansa kung saan sila naninirahan kung hindi pareho ang kanilang nasyonalidad.
  3. Sa kawalan ng mga batas na ito, ang batas ng lugar kung nasaan ang karamihan ng kanilang ari arian

Para sa mag-asawang Hapon at dayuhan, walang parehong batas, pero kapag naturing na naninirahan sila sa Japan, susundan ang batas ng Japan.

<Bisa ng Diborsyo>
Depende sa bansa ng asawa, baka hindi legal ang diborsyo o baka hindi legal ang diborsiyo sa pamamagitan ng pag-aareglo. Para malaman kung ang diborsyong ginawa sa Japan ay legal sa bansa ng asawa, sumangguni sa inyong embahada o konsulado.

Para sa detalye, magtanong sa Japan Legal Support Center (Houterasu).