Nasyonalidad

[Tanong] Ano ang kailangan gawin upang makakuha ng nasyonalidad ng Japan?

[Sagot]
Maaaring kang makakuha ng nasyonalidad ng Hapon ayon sa “kapanganakan”, “Pagbibigay-alam” o “Naturalization”.

<Pagkuha ng nasyonalidad ng Hapon ayon sa “kapanganakan”>

  1. Kung isa sa magulang ay isang Hapones, ng ang bata ay ipinanganak (Kung ang ina ng bata ay Hapones, kusang mabibigyan ang bata ng nasyonalidad ngunit kung ang tatay ay Hapones at ang nanay ay dayuhan, mabibigyan ng nasyonalidad ng ama kung kikilalanin ng ama ang sanggol bago pa man ito isilang.)
  2. Kung nasawi ang ama bago ipinanganak ang sanggol at ang ama ay isang Hapones noong namatay.
  3. Kung ang bata ay ipinanganak saJapan at parehong walang nasyonalidad ang magulang.