Pagbabakuna・Pagpapasuri sa doctor

[Tanong] Gusto kong magpabakuna pag pupunta ako sa ibang bansa.
[Sagot]
Kung pupunta ka sa isang bansa na nangangailangan ng sertipiko ng pagbakuna, siyempre importanteng magpabakuna para protektahan ang sarili at makaiwas sa sakit habang naglalakbay. Makipagugnayan sa Ospital o clinic, o quarantine center depende kung saan ka pupunta.

Mga institusyon na pwede kang magpabakuna:
Osaka Vaccination Center 06-6571-3522
Kansai Airport Quarantine Station 072-455-1283
Osaka Medical Association Vaccination Center 06-6768-1486
Osaka City General Hospital Infectious Disease Center 06-6856-6485
Osaka International Airport Clinic 06-6856-6485

Dahil hindi sakop ng health insurance ang bayad, iba-iba ang bayad depende sa institusyon.