Gamot

[Tanong] May mga gamut na nabibili sa bansa ko na hindi nabibili sa Japan kung kaya’t balak kong magpabili doon.  Meron ba akong kailangan pag-ingatan?

[Sagot]
Kung magpapasok ka sa bansa ng gamut na gagamitin mo para sa sarili mo, kailangan ng ilang proseso.  Para sa karagdagang kaalaman, tignan lang ang Ministry of Health, Labor and Welfare Kinki Regional Bureau of Health and Welfare : Magtanong sa 06-6942-2241.