Tulong pangkabuhayan sa nagiisang magulang・Tulong sa pananalapi


[Tanong] Maaari bang makatanggap ng livelihood protection ang dayuhan?

[Sagot]
 Ang mga dayuhan ay walang karapatang tumanggap ng
public assistance dahil ayon sa batas ito ay para lamang sa mga mamamayan ng bansang Hapon, gayon man maaaring bigyan ng tulong ang naghihikahos na dayuhan kung pagpapasiyahan ng gobyerno at kung sila ay pumasa sa mga kondisyones. Magtanong sa Welfare Division kung saan kayo nakarehistro.