เรื่องเกี่ยวกับการคมนาคม

【คำถาม】กรณีที่พัวพันกับอุบัติเหตุบนท้องถนน จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้าง

【คำตอบ】 
ถึงแม้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็จะต้องแจ้งตำรวจเสมอ เพราะถ้าไม่แจ้งความไว้ แล้วภายหลังต้องการยื่น

เรื่องขอค่าประกัน ทางตำรวจก็จะไม่ออกใบรับรองอุบัติเหตุทางยานยนต์ที่จำเป็นต้องใช้ยื่นต่อบริษัทประกันให้

ถึงแม้คิดว่าบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยไม่เป็นปัญหานักก็ตาม เพื่อความอุ่นใจและเป็นการเผื่อไว้ก่อนก็ควรไปตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลไว้จะดีกว่า

สามารถปรึกษาได้ที่ ช่องติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ โดยหลักการรับปรึกษาเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

【คำถาม】เป็นผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางยานยนต์และเข้าโรงพยาบาลอยู่ จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย อย่างไรได้บ้าง

【คำตอบ】
เงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเหล่านี้จะได้รับจากระบบประกันภัยพรบ. ซึ่งเป็นการประกันภัยภาคบังคับตาม

กฏหมาย(จิไบเสคิโฮเค็ง)และจากระบบการประกันภัยส่วนบุคคล(นิงอิโฮเค็ง)ซึ่งทางผู้เอาประกันหรือผู้ก่อเหตุเป็นผู้ ประกันภัยจิไบเสคิโฮเค็งจะใช้ได้แต่ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อร่างกายและชีวิตคนเท่านั้น、

การประกันประเภทนี้มีข้อจำกัดทางด้านจำนวนเงินที่จ่ายให้ผู้เสียหาย (1,200,000 เยน)、ถ้าค่าเสียหายมีมูลค่าสูง

กว่านี้ ส่วนต่างที่เกินมานั้นก็จะได้รับจากการประกันภัยนิงอิโฮเค็ง

ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร หรือผู้ก่อเหตุไม่ได้เข้าประกันภัยจิไบเสคิโฮเค็ง และไม่มีความสามารถที่

ทดแทนความเสียหายได้ ก็สามารถได้รับเงินชดเชยจาก งานบริการค้ำประกันของรัฐบาล、

สามารถได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในระดับเดียวกับประกันภัยจิไบเสคิโฮเค็ง

ร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทประกัน、สามารถปรึกษาได้ที่ช่องรับปรึกษาอุบัติเหตุยานยนต์

แต่โดยหลักการแล้วจะรับปรึกษาเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ควรนำล่ามไปด้วย

หน่วยรับปรึกษาอุบัติเหตุยานยนต์ของสภาทนายความ
ศูนย์รับปรึกษาการเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันยานยนต์  
ศูนย์แก้ปัญหาความขัดแย้งจากอุบัติเหตุยานยนต์