การศึกษาภาคบังคับ

【คำถาม】 มีโครงการให้ลูกซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 5 มาอยู่อาศัยด้วยที่ประเทศญี่ปุ่น  ไม่ทราบว่า มีโรงเรียนแบบไหนให้เลือกเข้าศึกษาได้บ้าง

【คำตอบ】
โรงเรียนของเด็กที่มีสัญชาติต่างชาติที่มีให้เลือกมีดังต่อไปนี้คือ โรงเรียนรัฐในเขต 、โรงเรียนเอกชน、โรงเรียน นานาชาติ、 และโรงเรียนประจำเชื้อชาติ

<การย้ายเข้าโรงเรียนรัฐในเขต>ถ้ามีความประสงค์จะเข้าโรงเรียนรัฐในเขต、จะต้องไปติดต่อเพื่อขอคำปรึกษา
ที่แผนกธุรการศึกษา (กักคุจิขะ) ของสภาคณะกรรมการการศึกษาที่สำนักงานเทศบาลเขตและอำเภอ   ซึ่งเป็นที่ทำการที่ได้ไปลงทะเบียนพำนักอาศัยไว้、ขอรับเอกสาร「คู่มือแนะนำการเข้าโรงเรียน」และ
「ใบอนุญาตให้ย้าย
เข้าศึกษา」หลังจากนั้น、ไปที่โรงเรียนในวันที่กำหนดให้ไป

<การย้ายเข้าโรงเรียนเอกชน>ถ้ามีความประสงค์จะย้ายเข้าโรงเรียนเอกชน、จะต้องติดต่อสอบถามโดยตรงที่โรงเรียนที่ต้องการเข้า、เพราะแต่ละโรงเรียนจะมีระบบการรับเข้าเรียนที่แตกต่างกัน

<โรงเรียนคนต่างประเทศ>โรงเรียนประเภทนี้จะสอนด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาแม่   มีทั้งโรงเรียนที่จดทะเบียน

เป็นสถานศึกษาแบบนิติบุคคล และโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ ส่วนมากจะถูกแยกอยู่ในประเภทโรงเรียนอาชีวศึกษา  ถ้ามีความประสงค์จะย้ายเข้าโรงเรียนดังกล่าวนี้ก็จะต้องติดต่อสอบถามที่โรงเรียนนั้นๆโดยตรงว่ามีโควต้ารับเข้าหรือไม่

【คำถาม】นักเรียนที่ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้เลย  ได้ทำการย้ายจากโรงเรียนมัธยมต้นในประเทศของตน มาเข้า โรงเรียนมัธยมต้นของรัฐในญี่ปุ่น   ต้องการทราบว่ามีระบบการช่วยเหลือหรือไม่ 

【คำตอบ】
ทางโรงเรียนประถมและมัธยมต้นในจังหวัดโอซาก้า ครูจะสอนภาษาญี่ปุ่นให้ และอาจจะมีการจัดล่ามหรือผู้ช่วยทาง  การศึกษาให้ ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถสนทนากับครูเวลามาพบครูที่โรงเรียน ฯลฯ สามารถยื่นขอให้จัดล่ามให้ได้กรุณาสอบถามรายละเอียดได้จากครูของโรงเรียนที่เข้าศึกษาอยู่ และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลสนับสนุนการใช้ชีวิตในโรงเรียนนานาภาษา