นักศึกษาต่างชาติ

【คำถาม】ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศของตนนั้น ต้องการมาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น   ควรจะเริ่มดำเนิน ขั้นตอนอย่างไรบ้าง
【คำตอบ】

ตรวจสอบข้อมูลได้จาก โฮมเพจของหน่วยงานอิสระของรัฐองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเสนอข้อมูล เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการมาศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น