โรงเรียนนานาชาติ

【คำถาม】ต้องการส่งบุตรเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติ มีโรงเรียนแบบไหนบ้าง

【คำตอบ】  

กรุณาค้นหาข้อมูลได้จาก โฮมเพจของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดโอซาก้า

【คำถาม】ลูกเรียนที่โรงเรียนนานาชาติตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมปลาย จะสามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของ ญี่ปุ่นได้หรือไม่

【คำตอบ】
โรงเรียนนานาชาติเป็น โรงเรียนที่ไม่ได้รับการยอมรับตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษามาตรา 1  ส่วนมากจะถูกแยกอยู่ในประเภท “โรงเรียนอาชีวศึกษา” โรงเรียนที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยได้ กรุณาดูจาก

โฮมเพจของกระทรวงศึกษาธิการและ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี