ที่อยู่อาศัยแบบอาคารสงเคราะห์

【คำถาม】หลังจากหย่าแล้วจะอยู่กับลูกและพำนักอาศัยในญี่ปุ่นแบบระยะยาว   แต่อาคารที่พักของเอกชน ที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันมีค่าเช่าแพง ไม่อาจจะจ่ายได้、จึงต้องการจะเข้าไปอยู่อาศัยในอาคาร

【คำตอบ】                    
อาคารสงเคราะห์ของทางจังหวัดเป็นอาคารให้เช่าสำหรับผู้มีรายได้ต่ำที่มีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย、โดย
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมดูแล    
คนต่างประเทศที่ลงทะเบียนผู้พำนักอาศัยแล้ว、สามารถสมัครขอ
เข้าอยู่ได้เช่นกันถ้ามีคุณสมบัติของผู้เข้าอยู่ครบตามเงื่อนไข   
สำหรับกรณีครอบครัวที่มีเพียงแต่มารดาหรือ
เพียงแต่บิดาและบุตร、มีโควต้ารับสมัครแบบพิเศษแยกต่างหากจากโควต้ารับสมัครทั่วไปให้อีกด้วย    ครัวเรือนที่มี เพียงแต่มารดาหรือเพียงแต่บิดาซึ่งจะต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่อายุไม่ถึง 20 ปี、มีจำกัดรายได้ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่、หรือทำงานอยู่ในจังหวัดโอซาก้าจะสามารถสมัครได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่、โฮมเพจของ องค์การเคหะแห่งจังหวัดโอซาก้า

【คำถาม】ทั้งสามีและภรรยามาญี่ปุ่น  ทั้งคู่ทำงานพอมีรายได้บ้าง แต่ไม่สามารถสมัครเข้าไปอยู่ในอาคารเคหะสงเคราะห์ของจังหวัดโอซาก้าได้  ยังมีอาคารเคหะสงเคราะห์ที่อื่นอีกหรือไม่

【คำตอบ】
อาคารเคหะสงเคราะห์ของจังหวัดนั้น เป็นบ้านเช่าจัดไว้สำหรับผู้มีรายได้ต่ำ การเช่าอาคารเคหะสงเคราะห์
สำหรับผู้มีรายได้ระดับปานกลาง มีดังต่อไปนี้
<บ้านเช่าของการเคหะแห่งชาติ>
บ้านเช่าของการเคหะแห่งชาตินี้ เป็นบ้านเช่าที่อยู่ในความครอบครองขององค์การเคหะจังหวัดโอซาก้า
คุณสมบัติในการสมัคร จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผู้พำนักในประเทศญี่ปุ่นและมีรายได้ตามระดับมาตรฐาน
(สมัครได้ที่) องค์การเคหะจังหวัดโอซาก้า


<บ้านเช่าพิเศษของการเคหะจังหวัดโอซาก้า>
บ้านเช่าพิเศษของการเคหะนี้ เป็นบ้านเช่าสำหรับผู้ที่มีรายได้ภายในมาตรฐานที่กำหนดไว้แน่นอน และมีความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย ทางรัฐบาลและทางจังหวัดโอซาก้า มีการอนุเคราะห์ช่วยเหลือค่าเช่าส่วนหนึ่งให้  เพื่อเป็นการผ่อนเบาภาระค่าเช่า คุณสมบัติในการสมัคร จะต้องเป็นครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน มีรายได้สมดุลกับรายได้มาตรฐาน ชาวต่างชาติที่ทำการลงทะเบียนผู้พำนัก และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข สามารถสมัครได้

(สมัครได้ที่) องค์การเคหะจังหวัดโอซาก้า
<บ้านเช่าขององค์การมหานคร UR>
คือบ้านเช่าที่ทางรัฐวิสากิจองค์การปฏิรูปมหานคร (องค์การมหานคร UR) เป็นผู้จัดดำเนินการให้เช่า แต่เดิมคือ “อาคารเคหะสงเคราะห์แห่งชาติ” แล้วเปลี่ยนมาเรียกใหม่เป็น “องค์การมหานคร UR” เป็นบ้านเช่าทั้งสำหรับคนโสดและสำหรับครอบครัว  เปิดรับสมัครเข้าอาศัยตามลำดับ เมื่อได้เข้าอาศัยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน แต่จะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้มาตรฐาน

(สมัครได้ที่)  องค์การมหานคร UR