พาสปอร์ต

【คำถาม】ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น หากทำหนังสือเดินทางหาย  ควรจะต้องทำอย่างไร

【คำตอบ】                
ในกรณีที่ชาวต่างชาติทำหนังสือเดินทาง  มีขั้นตอนการเดินเรื่องดังนี้

①   แจ้งหายที่สถานีตำรวจใกล้พื้นที่ เพื่อให้ออกใบรับแจ้งความ “ใบแจ้งสูญหาย” หรือ “ใบรับรองรับแจ้งการถูกลักทรัพย์”

②   ติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกงสุลประเทศของตนที่ประจำอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง

ใหม่(หนังสือเดินทางชั่วคราว, หนังสือรับรองการเดินทาง)ให้

สำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดโอซาก้า

สถานทูตหรือสถานกงสุลที่ประจำอยู่ในประเทศญี่ปุ่น