กิจกรรมเฉพาะพิเศษ

【คำถาม】ต้องการมาประเทศญี่ปุ่นโดยใช้เวิร์คกิ้งฮอลิเดย์   ต้องการทราบเงื่อนไขและระเบียบการ

【คำตอบ】                 

<คำจำกัดความของระบบ>

เวิร์คกิ้งฮอลิเดย์ เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างสองประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกัน  เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้ง โดยมีกำหนดระยะเวลา วีซ่าที่มีจุดประสงค์ในการพำนัก เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่มีข้อยกเว้นอนุญาตให้ทำงานชั่วคราวได้ในระหว่างนั้น เพื่อเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ โฮมเพจของกระทรวงการต่างประเทศ

【คำถาม】นักศึกษาต่างชาติสามารถพำนักต่อเพื่อหางานทำหลังจากจบการศึกษาแล้วได้หรือไม่

【คำตอบ】                 

นักศึกษาต่างชาติจบการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่กำหนดสถานที่ทำงานในญี่ปุ่นนั้น ให้เปลี่ยนสถานภาพการพำนักเป็น “สถานภาพผู้มีกิจกรรมพิเศษ” ก่อน เพื่อหางานทำต่อได้  สามารถใช้ “สถานภาพผู้มีกิจกรรมพิเศษ” เป็นระยะยาวที่สุดหลังจากจบการศึกษาแล้ว 1 ปี โดยมีการรับรองจากสถาบันการศึกษา ว่าจะสนับสนุนช่วยเหลือในการหางานทำนั้น  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ โฮมเพจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง