การศึกษา

【คำถาม】มีสถาบันการศึกษาใดที่สามารถออกวีซ่า “นักเรียน/นักศึกษา” ให้ได้ 

【คำตอบ】

สถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นเช่นมหาวิทยาลัย, โรงเรียนมัธยมปลายสายอาชีพ,โรงเรียนมัธยม
ปลาย(รวมถึงโรงเรียนมัธยมต้นที่มีหลักสูตรมัธยมปลายด้วย)หรือหลักสูตรมัธยมปลายของโรงเรียนการศึกษาพิเศษสนับสนุนการช่วยเหลือตัวเอง,โรงเรียนมัธยมต้น
(รวมถึงโรงเรียนมัธยมต้นที่มีหลักสูตรประถมด้วย)หรือหลักสูตรมัธยมต้นของโรงเรียนการศึกษาพิเศษสนับสนุนการช่วยเหลือตัวเอง,โรงเรียนประถมศึกษาหรือหลักสูตรประถมศึกษาของโรงเรียนการศึกษาพิเศษสนับสนุนการช่วยเหลือตัวเอง,สถาบันการศึกษาเฉพาะทางหรือโรงเรียนทั่วไป  หรือสถาบันเท่าเทียมที่เกี่ยวข้องที่มีอุปกรณ์หรือการจัดตั้งเกี่ยวกับการศึกษา