การลงโทษ

【คำถาม】ระบบคำสั่งให้ออกนอกประเทศเป็นระบบอย่างไร

【คำตอบ】 

เป็นระบบที่ให้คนต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฏหมายออกนอกประเทศ、โดยมีการดำเนินระเบียบการอย่างง่ายๆ และปราศจากการควบคุมตัวแต่อย่างใด

กรุณาตรวจสอบได้ที่   โฮมเพจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

【คำถาม】สิทธิในการพำนักอาศัยจะถูกเพิกถอนในกรณีอย่างไร

【คำตอบ】                

ข้อความเกี่ยวกับกรณีถูกเพิกถอนสิทธิการพำนักอาศัยที่ได้รับอยู่ในขณะนั้น、ถูกระบุอยู่ในกฏหมาย ควบคุมคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยมาตราที่ 22 ข้อ 4    ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ลี้ภัย กรุณาตรวจสอบได้ที่   โฮมเพจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง