แผนกประสานงานเพื่อการจ้างงาน

【คำถาม】ชาวต่างชาติต้องการหางานทำ  จะมีวิธีการหางานอย่างไรบ้าง

【คำตอบ】                
   สามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับงานได้ที่หน่วยงานดังกล่าวข้างล่างนี้

★ ฮัลโลเวอร์คในจังหวัดโอซาก้าที่มีบริการล่ามภาษาต่างประเทศ ช่องบริการจัดหางานแก่ชาวต่างชาติ
1. ศูนย์บริการจัดหางานแก่ชาวต่างชาติโอซาก้า
ที่อยู่ : ตึกฮังคิวแกรนบิรุ ชั้น16 8-47 คะคุดะ-โจว, คิตะ-คุ, โอซาก้า-ชิ 
โทรศัพท์ : 06-7709-9465

2.   ฮัลโลเวอร์คแห่งเทศบาลสาไก 
ที่อยู่ : สาไกฮิกาชิเอคิมาเอะโชวชะ (สำนักงานเขตหน้าสถานีสาไกฮิกาชิ) มิยุคิโดโอริ59, มิคุนิกะโอคะ, สาไก-คุ, สาไก-ชิ 
โทรศัพท์ : 072-222-5049