การบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยแรงงานต่อชาวต่างชาติ

【คำถาม】เมื่อทำงานในบริษัท ได้รับความไม่เสมอภาคกับพนักงานญี่ปุ่น เหตุการณ์เช่นนี้สามารถให้อภัยได้หรือไม่

【คำตอบ】              
ตามกฏหมายมาตฐานแรงงาน  มาตรา 3  กำหนดว่า “ผู้จ้างไม่กระทำการใด ๆ เชิงเลือกปฏิบัติความเกี่ยวข้อง

กับค่าจ้าง, ชั่วโมงการทำงาน และเงื่อนไขการทำงานอื่น ๆ โดยยกประเด็นสัญชาติ, ความเชื่อทางลัทธิศาสนา หรือฐานะทางสังคมของคนทำงานขึ้นมาเป็นข้ออ้างเหตุผล”

กรุณาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแรงงานได้ที่  โฮมเพจของกรมแรงงานโอซาก้า