เวลาทำงานและการทำงานล่วงเวลา

【คำถาม】 สัญญาการว่าจ้างกำหนดเวลาการทำงานตั้งแต่ 9:00 ถึง 17:00 แต่ความจริงแล้วทำงานล่วง เวลาถึงสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง  เกี่ยวกับเวลาการทำงานนี้ มีกฏหมายกำหนดไว้อย่างไรบ้าง

【คำตอบ】               

ตามกฏหมายมาตฐานแรงงาน ได้กำหนดเวลาการทำงานตามกฏหมายไว้ 8 ชั่วโมงต่อ1 วัน, 40 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์ แต่ได้รับการยอมรับให้ใช้ระบบยืดหยุ่นเวลาการทำงาน โดยจัดแบ่งเวลาตามช่วงระยะเวลาที่งานยุ่ง และ(หรือ)เพิ่มวันหยุดตามช่วงเวลาที่งานว่างได้ภายใต้เงื่อนไขของกฏการทำงาน และสัญญาระหว่างผู้จ้างกับลูกจ้าง

กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่  ช่องปรึกษาแรงงานแก่ชาวต่างชาติ