การประกันการจ้างงาน

【คำถาม】สถานที่ทำงานล้มละลาย  หมดหนทางที่จะมีรายได้เข้ามา  จะสามารถได้รับเงินประกันทดแทน การตกงานหรือไม่   

【คำตอบ】               
เงินทดแทนการตกงานของการประกันการจ้างงานหมายถึง  กรณีที่ผู้ทำประกันเกิดล้มละลาย、ถูกปลดออกจากงาน、มีเหตุผลส่วนตัว、เกษียณอายุ ฯลฯซึ่งทำให้ต้องออกจากงาน、และไม่สามารถเข้าทำงานได้ทั้งๆที่มีความ
ต้องการ และมีความสามารถที่จะทำงาน、เงินทดแทนการตกงานนี้จะจ่ายให้ในระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของ
การใช้ชีวิตไปจนกว่าจะหางานใหม่ได้、และเป็นการจ่ายเพื่อให้หางานใหม่
ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้  ผู้ทำประกันที่
ต้องออกจากงานโดยไม่มีทางเลือกเนื่องจากการล้มละลาย、
หรือการถูกปลดออกจากงานจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ได้เงินทดแทนเฉพาะพิเศษ    
สำหรับผู้มีคุณสมบัติได้เงินทดแทนเฉพาะพิเศษและผู้ที่ต้องออกจากงานเนื่องด้วยสาเหตุเฉพาะพิเศษ

(หมายถึงบุคคลที่ออกจากงานเพราะทำงานครบตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างงานซึ่งมีกฏ

ข้อบังคับเกี่ยวกับระยะเวลา、แต่ไม่ได้รับการต่อสัญญา รวมทั้งบุคคลที่มีเหตุผลอันสมควร)、จะได้รับเงินทดแทนการตกงานนี้โดยมีเงื่อนไขว่า ภายในเวลา 1 ปีก่อนวันที่ออกจากงาน、และที่มีจำนวนวันซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของการจ่ายเงินค่าจ้างไม่น้อยกว่า 11 วัน  และได้เข้าประกันเป็นจำนวนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป   ดำเนินระเบียบ

การขอรับเงินทดแทนการตกงาน(ชิสึทฺเกียวคิวฟุ)ได้ที่ศูนย์ฮัลโหลเวิร์ค ที่ใกล้เคียง