ปัญหากฏหมายด้านการใช้ชีวิต

【คำถาม】ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซี่งมีใบประกันคุณภาพ 1 ปี ถึงแม้จะใช้แบบปกติแต่เครื่องเกิดเสีย จึงนำไปซ่อม แล้วถูกเรียกเก็บค่าซ่อมแซม ควรจะทำอย่างไรดี

【คำตอบ】
สามารถปรึกษาได้ที่ ศูนย์ให้บริการสำหรับผู้บริโภค ในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ กรุณาพาผู้ที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นไปด้วย
เพราะไม่มีบริการภาษาต่างประเทศ ศูนย์ให้บริการสำหรับผู้บริโภคนี้ เป็นองค์การต่อสาธารณะชนที่รับการร้องทุกข์, ปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า และการบริการให้กับผู้บริโภค

【คำถาม】ได้ย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ที่เช่าอาศัยอยู่ แต่เนื่องจากทำฟุสุมะ(ประตูเลื่อนกรอบไม้กรุด้วยกระดาษ) ขาดเป็นรู ดังนั้นจึงถูกเจ้าของบ้านเช่าเรียกเก็บค่าซ่อมแซมนอกเหนือจากเงินมัดจำ ควรจะทำอย่างไร

【คำตอบ】
ผู้เช่าจะย้ายออกจากห้องพักต้องมี “หน้าที่จัดการให้อยู่ในสภาพเดิม”  ในกรณีที่ของเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยความบกพร่องของผู้เช่า ปกติจะต้องจ่ายค่าซ่อมแซมนั้นเอง นอกเสียจากว่า เป็นกรณีที่ของเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยการเสื่อม หรือการสึกกร่อนโดยธรรมชาติ เพราะถูกใช้เป็นเวลานานนั้นจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่า สามารถตรวจสอบได้จาก
“ไกด์ไลน์ชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการจัดการให้อยู่ในสภาพเดิม” ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งนำมาเป็น หลักเกณฑ์ในการย้ายออกจากห้องพักโดยทั่วไปได้
เพื่อความชัดเจนทางกฏหมาย ควรปรึกษากับทนายเกี่ยวกับกฎหมายที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นจัดขึ้นให้ ซึ่งอาจจะทำการร้องเรียนต่อศาลขั้นต้นเพื่อไกล่เกลี่ยในขั้นสุดท้ายได้ด้วย

【คำถาม】ต้องการจ้างทนายความเพื่อฟ้องหย่าแต่ไม่มีเงิน  มีองค์กรไหนจ่ายเงินค่าทนายให้ก่อนแล้วค่อยชำระคืนทีหลังหรือไม่

【คำตอบ】
ในกรณีที่เป็นคดีเกี่ยวกับครอบครัว、และคดีแพ่ง เช่นการหย่าร้าง、สามารถใช้「ระบบให้ความช่วยเหลือตามประมวลกฏหมาย」ได้    กรณีที่มีความขัดสนทางการเงิน、ไม่สามารถรับความช่วยเหลือจากศาลหรือความช่วยเหลือใน การจัดทำเอกสาร、 สามารถใช้บริการของระบบนี้     จะช่วยให้สามารถรับคำปรึกษาทางกฏหมายโดยไม่เสียค่า
ใช้จ่าย、หรือแนะนำทนายความและผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำเอกสารราชการ、หรือออกเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับศาล
ให้ล่วงหน้าชั่วคราว   แต่เนื่องจากการใช้บริการนี้มีการจำกัดทางด้านกำลังทรัพย์、ดังนั้นผู้ที่มีความจำนงขอรับ
ความช่วยเหลือจะต้องยื่นเอกสารรับรองที่มีข้อความระบุชัดเจนเกี่ยวกับรายได้ของตน  และ คนต่างประเทศที่
พำนักอยู่อย่างถูกต้องตามกฏหมายก็สามารถขอใช้บริการของระบบนี้ได้、
โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายญี่ปุ่น(โฮเทระสึ)

【คำถาม】ต้องการปรึกษาปัญหาสิทธิมนุษยชน เนื่องจากถูกเหยียดหยามว่าเป็นคนต่างชาดี


【คำตอบ】
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับชาวต่างชาติ มีบริการภาษาต่างประเทศ
สำนักงานยุติธรรมแห่งจังหวัดโอซาก้า  :0570-090911 (ภาษาอังกฤษ)
     0570-050110(ภาษาจีน)
สมาคมทนายความจังหวัดโอซาก้า :06-6364-6251 วันศุกร์ที่2 และที่4 ในเวลา 12:00 - 17:00 น. (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี)

【คำถาม】จบการศึกษามหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เมื่อเอาใบปริญญากลับประเทศจำเป็นต้องมีตรารับรองว่าเป็นเอกสารถูกต้อง จะไปรับตราประทับรับรองได้ที่ไหน


【คำตอบ】
เกี่ยวกับระเบียบการรับประทับตรานิติกรณ์  สามารถหาข้อมูลได้จากโฮมเพจของกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศสำนักงานโอซาก้า:06-6941-4700