ระเบียบการเกี่ยวกับการหย่า:กรณีที่คู่สมรสเป็นชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น


【คำถาม】สามีภรรยาซึ่งเป็นคนต่างประเทศและคนญี่ปุ่น  ได้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมานานหลายปี   กำลังคิด ที่จะหย่าจากกัน   ในกรณีนี้จะต้องทำอย่างไรบ้าง

【คำตอบ】
<ตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ใช้บังคับแก่กรณี>
การที่จะทำให้การหย่าร้างมีผล、จะต้องเลือกว่าจะยึดใช้กฏหมาย
ของประเทศใดเป็นหลัก    การหย่าตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ใช้บังคับแก่กรณี「กฏหมายว่าด้วยกฏระเบียบข้อบังคับทั่วไป」มาตรา 27、
①กฏหมายที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฏหมายในประเทศของสามีภรรยา、
②ในกรณีที่ไม่มีกฏหมายนั้น、ให้ใช้กฏหมายของที่สามีภรรยามีสถานที่พักอาศัยอยู่ร่วมกัน、
③ถ้าไม่มีทั้งกรณีที่สองด้วย、จะใช้กฏหมายของประเทศที่ทั้งสามีภรรยามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดที่สุด สำหรับกรณีของสามีภรรยาที่เป็นคนต่างประเทศและคนญี่ปุ่น、ไม่มีกฏหมายที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฏหมายใน ประเทศของสามีภรรยา、แต่เมื่อพิจารณาตามที่พำนักว่าทั้งสองฝ่ายพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น、สามารถที่จะหย่าได้ โดยยึดตามกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น

<ผลบังคับใช้ของการหย่า>
ในกรณีที่ประเทศของคู่สมรสไม่อนุญาตให้มีการหย่า、หรือไม่ยอมรับการหย่าโดย
ความยินยอมของทั้งสองฝ่าย  กรุณาสอบถามกับสถานทูตหรือสถานกงสุลที่ประจำอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  ว่าการ หย่าที่มีผลบังคับใช้ในประเทศญี่ปุ่นแล้วจะมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกันในประเทศภูมิลำเนาหรือไม่ กรุณาสอบถามรายละเอียดกับ、
ศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายญี่ปุ่น(โฮเทราสึ)