ระเบียบการเกี่ยวกับการหย่า : กรณีที่คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่และพำนักอยู่ในญี่ปุ่น


【คำถาม】ทั้งสามีและภรรยาเป็นชาวต่างชาติโดยมีสัญชาติเดียวกัน  ได้พำนักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นเวลานาน   จะมีขั้นตอนการหย่าอย่างไรบ้าง

【คำตอบ】              
<ตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ใช้บังคับแก่กรณี> กรณีที่ชาวต่างชาติมีสัญชาติเดียวกัน กฎหมายที่ใช้บังคับแก่กรณี  เกี่ยวกับการหย่านั้นจะเป็นกฏหมายเดียวกันกับประเทศของผู้นั้น
<ข้อยกเว้น> ถึงแม้ทั้งสองฝ่ายจะมีสัญชาติเดียวกันก็ตาม กรณีที่กฏหมายเกี่ยวกับการหย่าของแต่ละรัฐแตกต่าง
กัน หรือกฏหมายแต่ละศาสนาแตกต่างกันนั้น  ถึงแม้จะเป็นคนประเทศเดียวกันก็ไม่สามารถใช้กฏหมายเดียวกันได้
<ตามเขตอำนาจของศาล> หากถูกพิจารณาว่าทั้งสองฝ่ายมีที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นเหมือนกัน จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลแห่งประเทศญี่ปุ่น   สามารถทำการยื่นฟ้องศาลครอบครัวให้ไกล่เกลี่ย ตัดสิน พิจารณาคดีในศาลได้ ในการหย่าแบบนี้อาจมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีผลบังคับในประเทศของตน  แต่กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่ประจำอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  ก่อนล่วงหน้า

【คำถาม】ทั้งสามีและภรรยาเป็นชาวต่างชาติโดยมีสัญชาติต่างกัน  ได้พำนักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นเวลานาน   ขั้นตอนการหย่าจะขึ้นอยู่กับกฏหมายประเทศใด

【คำตอบ】              
<ตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ใช้บังคับแก่กรณี> เนื่องจากไม่มีกฏหมายที่มีผลบังคับเช่นเดียวกับกฏหมายในประเทศของตน สำหรับชาวต่างชาติที่มีสัญชาติต่างกัน ดังนั้นจะใช้
①  ใช้กฏหมายของประเทศที่มีการพำนักอยู่ร่วมกัน หรือ
②  กรณีที่ไม่มีกฎหมายเหล่านั้น ก็จะใช้กฏหมายของประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นกฎหมาย เป็นกฎหมายบังคับแก่กรณีแทน ในกรณีนี้ เมื่อพิจารณาแล้วว่าทั้งสองฝ่ายพำนักอยู่ในญี่ปุ่น จะใช้กฏหมายของประเทศญี่ปุ่นเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่กรณี   

กรุณาตรวจสอบกับสถานทูตหรือสถานกงสุลที่ประจำอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ของแต่ละประเทศของตน