การจดทะเบียนบุตรบุญธรรม

【คำถาม】สามีภรรยาคนญี่ปุ่นและคนต่างประเทศ ถ้าคนญี่ปุ่นต้องการจดทะเบียนรับลูกติดของคนต่างประเทศเป็นบุตรบุญธรรมตามกฏหมายจะต้องทำระเบียบการอะไรบ้าง

【คำตอบ】
<ตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ใช้บังคับแก่กรณี>การจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมตามกฏหมายจะกฏหมาย ของประเทศภูมิลำเนาของพ่อแม่บุญธรรม  ส่วนผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมก็จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขสำคัญที่ระบุไว้ในกฏหมายของประเทศภูมิลำเนาของพ่อแม่บุญธรรม、และตัวผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเองหรือบุคคลที่สาม
จะต้องยินยอมด้วย、ในกรณีที่จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ、ก็จะต้องมีคุณสมบัติให้ครบตามเงื่อนไข นั้นด้วย
<ตามกฎเกณฑ์ของกฏหมายพลเรือนของประเทศญี่ปุ่น>สำหรับกรณีของคำถามนี้  ผู้ที่จะเป็นพ่อแม่บุญธรรมเป็น
คนญี่ปุ่น  ก็จะต้องใช้กฏหมายของประเทศญี่ปุ่นเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่กรณี   ในมาตรา 798 ของกฏหมาย พลเรือนได้ระบุไว้ว่าการที่จะรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลครอบครัว  แต่、ในกรณีของลูกติดนั้นตามเงื่อนไขในมาตรากฏหมายเดียวกันนั้นได้ระบุว่า、ไม่จำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจาก ศาลครอบครัว、สามารถจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมได้โดยเอกเทศ    กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ ช่อง ติดต่อสอบของสำนักงานเขตเทศบาลหรืออำเภอ