การรักษาพยาบาล

【คำถาม】กังวลใจว่าได้ติดเชื้อเอดส์ ต้องการทราบว่าจะสามารถตรวจเช็คร่างกายได้ที่ไหน

【คำตอบ】
เนื่องจากปกติร่างกายต้องจะใช้เวลานาน 6 – 8 อาทิตย์ในการสร้างปฎิกิริยาตอบสนอง (Antibody) ต่อเชื้อไวรัส
 HIV ซึ่งเป็นต้นเหตุของการติดเชื้อเอดส์     ดังนั้น ควรไปตรวจเช็คร่างกายอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากช่วงเวลาที่มี ความเป็นไปได้ว่าได้ติดเชื้อเอดส์แล้ว ถ้าไปตรวจเช็คที่สถานีอนามัย (โฮะเค็นโจ) จะสามารถใช้นามแฝงได้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

แผนกมาตรการควบคุมทางการแพทย์กรุ๊ปโรคติดต่อแห่งจังหวัดโอซาก้า 06-6944-9156
คลีนิคสมาร์ทไลฟ์ chotCAST  06-4708-5035
คลีนิคJHC ซังซังไซโตะ chotCAST  06-4708-5339

【คำถาม】สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้า   ต้องการพบแพทย์แผนกจิตเวช

【คำตอบ】
เมื่อไม่ชินต่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น หรือจากเหตุผลต่างๆทำให้ขาดความสมดุลย์ทางจิตใจ เมื่อมีความ ประสงค์ที่จะเข้ารักษาที่สถาบันการแพทย์
สามารถปรึกษาได้ที่องค์กรดังกล่าวข้างล่างนี้(ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก
สถานีอนามัยใกล้พื้นทที่ (สถานีอนามัยประจำเขตที่พำนักอาศัย)
ศูนย์สุขภาพจิตทั่วไปแห่งจังหวัดโอซาก้า
ศูนย์สุขภาพจิตแห่งเทศบาลโอซาก้า
ศูนย์สุขภาพจิตแห่งเทศบาลสาไก
หรือสามารถค้นหาได้จากเวปไซต์ ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลสำหรับชาวต่างชาติแห่งจังหวัดโอซาก้า