ยารักษาโรค

【คำถาม】เนื่องจากยาที่ใช้ประจำอยู่ในประเทศของตน ไม่สามารถหาได้ในญี่ปุ่น การส่งยามาจากประเทศ ตัวเอง ควรต้องระวังในเรื่องอะไรบ้าง

【คำตอบ】
กรณีที่จะนำพัสดุทางการแพทย์เข้ามา โดยจุดประสงค์ใช้เป็นการส่วนตัวนั้น อาจมีขั้นตอนที่จำเป็นจะต้อง ดำเนินการ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กระทรวงสาธารณสุขและแรงงานกรมสาธารณสุขเขตคิงคิ
06-6942-2241(สายหลัก)