Giáo dục mầm non

【Hỏi】Tôi muốn cho con đi học trường mẫu giáo, Tôi muốn biết thủ tục đăng ký nhập học.

【Đáp】
Trường mẫu giáo ở Nhật là một sơ sở giáo dục, trực thuộc sự quản lý của Bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản. Trường mẫu giáo chia làm hai loại là Trường mẫu giáo công lập do Thành phố/Quận thành lập, và Trường mẫu giáo tư nhân do các tổ chức giáo dục tư nhân, tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân thành lập.

<Trường mẫu giáo công lập>Đối tượng: trẻ em từ 4 đến 5 tuổi (một phần là trẻ em 3 tuổi), thời gian phát – nhận hồ sơ xin nhập học vào mùa Thu hàng năm. Thủ tục đăng ký nhập học sẽ được tiến hành tại các Trường mầm non. Mức học phí sẽ khác nhau tùy theo từng Thành phố, Quận Huyện. Và có chế độ miễn giảm học phí dựa theo thu nhập của phụ huynh.
(Dành cho đối tượng hiện đang sống trong thành phố đó)

<Trường mẫu giáo tư nhân> Đối tượng: trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Cách thức đăng ký nhập học khác nhau tùy từng Trường, nên cần liên lạc trực tiếp với các Trường.
(Có thể áp dụng đối với những đối tượng sống ở nơi khác)

Một số Trường mẫu giáo có nhận giữ trẻ thêm giờ tùy theo giờ làm việc của phụ huynh, do đó nên liên lạc với Trường để biết thêm chi tiết.