大阪府外国人情報コーナー Osaka Information Service for Foreign Residents(OIS)

Giáo dục bắt buộc

【Hỏi】Con tôi là học sinh lớp 5 dự định sang Nhật và sống chung với tôi. Liên quan đến trường học, có những lựa chọn như thế nào? 

【Đáp】
đối với trẻ em có quốc tịch nước ngoài có thể lựa chọn trường để nhập học như : trường công lập, trường tư lập, trường quốc tế, trường dành cho các dân tộc. Trong trường hợp muốn<chuyển tiếp sang trường công lập>,  xin đến tư vấn tại Ban giáo dục của Ủy ban giáo dục ở tòa hành chính thành phố, huyện, xã – nơi đã đăng ký thường trú – và xin 「Bản hướng dẫn nhập học」 và 「Giấy cho phép chuyển trường」. Sau đó, hãy trực tiếp đến trường vào ngày đã được chỉ định.
Trong trường hợp muốn<chuyển tiếp sang trường tư lập>, do việc tiếp nhận thay đổi tùy từng trường nên hãy trực tiếp hỏi trường mà mình muốn theo học. 
Tại các<trường dành cho người nước ngoài>, giờ học được tiến hành bằng tiếng anh, tiếng mẹ đẻ của học sinh. Cũng có những trường được pháp nhân hoá thành tập đoàn trường, cũng có những trường không được chứng nhận. Các trường học thông thường đều được phân loại theo trường học. Trường hợp muốn chuyển tiếp vào những trường này, hãy trực tiếp hỏi các trường xem có còn tiếp nhận học sinh hay không. 

【Hỏi】 Con tôi hoàn toàn không biết tiếng Nhật phải chuyển trường từ Trường trung học của nước Tôi sang trường Trung học công lập của Nhật. Có chế độ hỗ trợ nào không?

【Đáp】
Ở các Trường tiểu học và Trung học trong Phủ Osaka, việc giảng dạy tiếng Nhật được giáo viên tại trường thực hiện và tùy trường hợp sẽ phái cử thông dịch viên, nhân viên trợ giảng đến hỗ trợ. Trong những buổi họp phụ huynh, nếu phụ huynh không biết tiếng Nhật có thể nhờ thông dịch viên hỗ trợ. Mọi chi tiết vui lòng hỏi giáo viên tại trường đang học. Vui lòng tham khảo thông tin trên Website thôngtin hỗ trợ đa ngôn ngữ cho học sinh trong sinh hoạt học đường.