Giáo dục trung học phổ thông và cấp học cao khác

【Hỏi】Đối với trẻ mang quốc tịch nước ngoài, khi mới đến Nhật hoàn toàn chưa biết tiếng Nhật, thì có thể xin vào học tại trường trung học phổ thông công lập hay không? và có phải dự thi giống học sinh người Nhật không?  

【Đáp】
Để vào học tại các trường trung học phổ thông công lập, cần phải tiến hành thủ tục nhất định. Trường hợp khoa phổ thông phải dự kỳ thi nhập học giống như học sinh người Nhật nhưng Phủ Osaka có “xem xét” đặc biệt đối với những học sinh dự thi không giỏi tiếng Nhật. Việc “xem xét” trong kỳ thi nhập học vào các trường trung học phổ thông công lập của Ủy ban giáo dục Phủ Osaka, về nguyên tắc, xem những học sinh đã chuyển tiếp vào học kể từ lớp 1 trở về sau là học sinh thuộc đối tượng được xét.

Nội dung “xem xét” gồm:

1) Gia hạn thời gian kiểm tra.

2) Mang từ điển vào.

3) Có phiên cách đọc trong đề thi.

Các thông tin về định hướng học có thể tham khảo trên trang web 「thông tin hỗ trợ về sinh hoạt ở nhà trường, đa ngôn ngữ」 và cũng có những buổi hướng dẫn định hướng được tổ chức vài lần trong năm bằng nhiều thứ tiếng. 

【Hỏi】Có trường trung học phổ thông nào có cửa vào đặc biệt dành cho con em người nước ngoài không?

【Đáp】Hiện trong Phủ Osaka có thực hiện việc tuyển chọn học sinh trở về từ Trung Quốc và học sinh người nước ngoài. Những em trở về từ Trung Quốc hoặc có quốc tịch nước ngoài có thể xin học, và về nguyên tắc, đây phải là những em chuyển tiếp vào học từ lớp 4 trở lên.

Nếu muốn biết thêm chi tiết xin xem 「trang web Ủy ban giáo dục phủ Osaka phòng ban trung học phổ thông.」

【Hỏi】Trong trường học có chế độ cấp học bổng không?

【Đáp】
Những thông tin có liên quan đến học bổng cho học sinh sử dụng học lên trường Cấp 3 hệ trung học phổ thông, Cấp 3 hệ trung học nghề, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, vui lòng tham khảo thông tin trên Website của Sở giáo dục Phủ Osaka. Một số trường có chế độ học bổng riêng do trường cấp.