大阪府外国人情報コーナー Osaka Information Service for Foreign Residents(OIS)

Nhà công

【Hỏi】Sau khi ly hôn, Tôi cùng con định trú tại Nhật. Vì tiền nhà thuê của tư nhân cho đến thời điểm này cao quá, tôi không trả nổi nữa. Tôi muốn thuê nhà của nhà nước.

【Đáp】
Nhà ở do Phủ điều hành là nhà cho thuê dành cho những người có thu nhập thấp gặp khó khăn về nhà ở. Những khu nhà này do các đơn vị hành chính địa phương quy hoạch và quản lý. Người nước ngoài đã đăng ký cư trú cũng có thể xin thuê nếu đáp ứng đủ những điều kiện đăng ký. Đối với những hộ gia đình chỉ có Bố/Mẹ và Con, sẽ có chương trình đăng ký riêng khác những kỳ đăng ký thông thường. Những hộ gia đình chỉ có Bố/Mẹ và Con dưới 20 tuổi nếu đáp ứng điều kiện mức thu nhập và đang sư trú hoặc làm việc trong Phủ Osaka thì có thể đăng ký xin vào ở.

Chi tiết vui lòng tham khảo trên Công ty dịch vụ nhà ở công Phủ Osaka

【Hỏi】Vợ chồng tôi đến Nhật. Hai vợ chồng cùng đi làm nên tổng thu nhập vượt quá điều kiện được đăng ký nhà ở do Phủ Osaka điều hành. Xin hỏi có hệ thống nhà ở của nhà nước nào khác không?

【Đáp】
Nhà ở do Phủ Osaka điều hành là nhà dành cho những người có thu nhập thấp. Nhà ở dành cho những người có thu nhập trung bình có các dịch vụ nhà ở của nhà nước như sau:

<Dịch vụ nhà cho thuê của nhà nước> Là dịch vụ cho thuê nhà của nhà nước thuộc sở hữu của Tập đoàn nhà nướcOsaka Prefectural Housing Corporation.
Điều kiện đăng ký: người đang đăng ký hộ khẩu trong Phủ Osaka có thu nhập trong phạm vi mức thu nhập quy định

(Đăng ký tại) Công ty dịch vụ nhà ở công Phủ Osaka 


<Dịch vụ nhà cho thuê đặc biệt của Phủ Osaka>Dịch vụ này dành cho người có mức thu nhập trong giới hạn quy định và có nhu cầu thuê nhà ở, sẽ được Nhà nước và Phủ Osaka hỗ trợ một phần trợ cấp thuê nhà khi thuê nhà của dịch vụ này.

Điều kiện đăng ký: người đang sống cùng gia đình, có mức thu nhập trong giới hạn quy định. Người nước ngoài đang đăng ký hộ khẩu trong Phủ Osaka, nếu đáp ứng đủ điều kiện cũng có thể đăng ký dịch vụ này.

(Đăng ký tại) Công ty dịch vụ nhà ở công Phủ Osaka

<Hệ thống chung cư UR (Urban Renaissance Agency)> Đây là hệ thống chung cư do Công tyUrban Renaissance Agency (tạm dịch: Tổ chức tái cấu trúc thành thị UR)quản lý. Trước đây gọi là “Chung cư nhà nước”, nay được gọi là “Chung cư UR”。Chung cư UR có hai loại dành cho người sống một mình và cho đối tượng gia đình. Dịch vụ này có thể đăng ký đặt trước căn hộ mình mong muốn và phải chờ đợi đến lượt thuê nhà, không cần người bảo lãnh khi nhận nhà, và có quy định điều kiện mức thu nhập.

(Đăng ký tại) Urban Renaissance Agency