大阪府外国人情報コーナー Osaka Information Service for Foreign Residents(OIS)


Nhà ở tư nhân

【Hỏi】Du học sinh đang tìm ký túc xá, có những chọn lựa nào? 

【Đáp】
Vui lòng tham khảo thông tin ký túc xá dành cho du học sinh bên dưới:

(Ký túc xá du học sinh)
Tổ chức giao lưu quốc tế Osaka  Hội quán du học sinh Sakai (Ký túc xá Orion)
Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka Chung cư dành cho du học sinh tự túc“El Sereno Kobai-cho”
Hiệp hội doanh nghiệp hỗ trợdu học sinh Chương trình tiếp nhận du học sinh
Quỹ học bổng giao lưu quốc tế Kyoritsu Ký túc xá sinh viên
Quỹ học bổng OnoKý túc xá nữ sinh Uneno-Shiba

(Chung cư nhà nước)

Dành cho du học sinh bảo lãnh gia đình sang Nhật , có thể đăng ký thuê nhà ở của Phủ / Thành phố quản lý khi đáp ứng các điều kiện quy định.