Hộ chiếu

【Hỏi】 Tôi là người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật bản. Trường hợp làm mất hộ chiếu thì tôi nên làm như thế nào?

【Đáp】
Trường hợp người nước ngoài làm mất hộ chiếu (Passport), thì làm theo những bước sau đây:

①Viết một đơn cớ mất nộp đến cơ quan cảnh sát gần nhất, sau đó sẽ được cấp Giấy xác nhận đã tiếp nhận đơn cớ mất hoặc Giấy xác nhận đã tiếp nhận đơn báo bị mất cắp.

②Liên lạc với Đại sứ quán nước mình tại Nhật. Sau đó xin cấp lại Hộ chiếu mới (Hộ chiếu tạm thời hoặc  Giấy chứng nhận xuất cảnh)

Danh sách cơ quan cảnh sát ở Phủ Osaka

Danh sách Lãnh sự quán nước ngoài tại Nhật Bản