大阪府外国人情報コーナー Osaka Information Service for Foreign Residents(OIS)

Nhập cảnh

【Hỏi】Tôi muốn biết thủ tục nhập cảnh đến Nhật.

【Đáp】  
Thủ tục: 
①    Trường hợp người xin nhập cảnh lần đầu tiên đến Nhật: nộp cho nhân viên cục xuất nhập cảnh Hộ chiếu và thẻ ED( thẻ nhập cảnh). Nếu được xác nhận là đủ điều kiện nhập cảnh sẽ được dán tem chứng nhận“Cho phép nhập cảnh” vào Hộ chiếu. Khi nhập cảnh, đối với những người có thời hạn lưu trú trung và dài hạn, sẽ được cấp phát Thẻ lưu trú. Khi nhập cảnh ở các sân bay như Narita, sân bay Haneda, sân bay Chubu, sân bay Kansai thì sẽ được cấp thẻ lưu trú tại chỗ. Ngoài những sân bay vừa kể trên , khi nhập cảnh ở những cửa khẩu nhập cảnh khác, sẽ được ghi vào hộ chiếu “Cấp phát thẻ cư trú sau”, sau khi người nhập cảnh đăng ký cư trú tại Ủy ban hành chính nơi cư trú, Thẻ lưu trú sẽ đươc gửi bảo đảm bằng đường bưu điện đến địa chỉ người đăng ký.

② Trường hợp đã đăng ký “Giấy phép tái nhập cảnh”: sẽ không cần thủ tục xin visa nhập cảnh mới. Chỉ cần nộp Hộ chiếu có tem Visa tái nhập cảnh và thẻ ED tái nhập cảnh.

③Trường hợp xuất cảnh theo hình thức “Tái nhập cảnh đặc biệt”: nếu tái nhập cảnh trong vòng 1 năm sau ngày xuất cảnh (trong vòng 2 năm đối với người có tư cách cư trú Vĩnh trú đặc biệt) sẽ không cần thủ tục xin visa nhập cảnh mới. Chỉ cần xuất trình Hộ chiếu còn hiệu lực (sau khi xuất cảnh thời hạn lưu trú còn ít hơn 1 năm thì có thể tái nhập cảnh trước thời hạn lưu trú). Trong thẻ ED tái nhập cảnh chỉ có mục điền chọn hình thức“Tái nhập cảnh đặc biệt”. *Khi tái nhập cảnh, người tái nhập cảnh có thể được yêu cầu xuất trình Thẻ cư trú.

Chi tiết về tiêu chuẩn xét duyệt nhập cảnh vui lòng tham khảo trên Website của Cục quản lý xuất nhập cảnh