Lưu trú ngắn hạn, Tư cách

【Hỏi】Những hoạt động được phép làm của tư cách tạm trú ngắn hạn là gì?

【Đáp】 
Tư cách tạm trú ngắn hạn trên nguyên tắc nghiêm cấm các làm việc, hành nghề kiếm sống cũng như các hoạt động hưởng tiền lương khác. Các hoạt động thực hiện trong thời gian lưu trú ngắn hạn tại Nhật Bản như du lịch, an dưỡng, thể thao, thăm thân, tham quan học tập, giảng huấn,… cũng như các hoạt động như tham gia hội họp, liên lạc nghiệp vụ và các hoạt động tương tự khác.

【Hỏi】 Tôi đã đến Nhật với visa tạm trú ngắn hạn. Tôi muốn ở lại Nhật lâu hơn, vậy có thể gia hạn thời hạn tạm trú không?

【Đáp】 
Thông thường visa tạm trú ngắn hạn trên nguyên tắc không được gia hạn nếu không phải là lý do đặc biệt bất khả kháng. Chi tiết vui lòng tham khảo trang Website của Cục xuất nhập cảnh