Tư cách liên quan đến lao động

【Hỏi】Tôi muốn đến Nhật làm giáo viên dạy tiếng nước ngoài. Tôi phải làm thủ tục như thế nào?

【Đáp】
Tùy vào nơi làm việc mà yêu cầu về thủ tục xin cấp Visa tư cách lưu trú khác nhau.

①Tư cách lưu trú là “Giảng viên đại học”: hoạt động giáo dục hoặc giảng dạy nghiên cứu, nghiên cứu tại Trường đại học hoặc tổ chức giáo dục tương tự, Trường Trung cấp nghề.

②Tư cách lưu trú là “Giáo viên”: hoạt động giáo dục ngôn ngữ và các lĩnh vực khác tại các Trường Tiểu học, Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông, Trường trung cấp nghề, Trường dành cho người khuyết tật, Trường chuyên tu, cũng như các loại hình trường học khác hoặc các cơ sở giáo dục có cơ sở thiết bị và giáo trình tương đương với các loại trường học này của Nhật Bản.

③Tư cách lưu trú là “Kỹ thuật / Kiến thức nhân văn / Nghiệp vụ quốc tế”: Là giáo viên của trường ngôn ngữ của trường tư nhân, giáo viên ngôn ngữ được doanh nghiệp nhận vào giảng dạy nội bộ trong công ty.

Chi tiết về thủ tục xin các loại Visa tư cách lưu trú vui lòng xem trên trang Website của Cục xuất nhập cảnh

【Hỏi】Tôi muốn làm đầu bếp làm việc tại các nhà hàng ở Nhật. Những điều kiện cần thiết để có tư cách lưu trú “Kỹ thuật” là gì?

【Đáp】 
Tư cách lưu trú “Kỹ thuật”là được quy định là “Hoạt động nghiệp vụ cần có kỹ thuật chuyên môn về lĩnh vực nghề nghiệp đặc thù được thực hiện dựa trên hợp đồng được ký kết với cơ quan/doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân của Nhật Bản”. Lĩnh vực nghề nghiệp đặc thù làlĩnh vực chuyên nghành đặc thù ở nước ngoài, bao gồm lĩnh vực nghề nghiệp có rất ít kỹ thuật viên người Nhật. 

Chi tiết vui lòng tham khảo trangWebsite của Cục xuất nhập cảnh