大阪府外国人情報コーナー Osaka Information Service for Foreign Residents(OIS)

Hoạt động có giới hạn đặc biệt

【Hỏi】 Tôi muốn đến Nhật bằng Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ (Working Holiday), Tôi muốn biết những điều kiện cần thiết để làm thủ tục xin visa?

【Đáp】
<Khái quát về Chương trình>
Dựa vào hiệp ước giữa hai quốc gia, Chương trình này cho phép ngoại lệ các bạn trẻ đi du lịch với mục đích chính là giao lưu quốc tế trong một khoảng thời gian nhất định và có thể làm việc để giảm nhẹ mức chi phí cư trú.

Chi tiết vui lòng tham khảo trang Website của Bộ ngoại giao

【Hỏi】 Tôi là du học sinh, sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục đi xin việc làm không?

【Đáp】
Khi du học sinh đến ngày tốt nghiệp vẫn chưa tìm được nơi làm việc tại Nhật, có thể xin thay đổi tư cách lưu trú thànhtư cách “Hoạt động đặc biệt”, sau đó có thể tiếp tục đi xin việc.Tư cách “Hoạt động đặc biệt” có thể được cho phép lưu trú tối đa 1 năm sau khi tốt nghiệp để đi xin việc dưới sự hỗ trợ xin việc của cơ quan giáo dục.

Chi tiết vui lòng tham khảo trangWebsite của Cục xuất nhập cảnh