Việc liên quan đến bản thân

【Hỏi】Tôi muốn kết hôn với phụ nữ người nước ngoài hiện tại đang sinh sống ở nước ngoài. Chúng tôi sẽ kết hôn ở nước của Vợ, sau đó bảo lãnh Vợ sang Nhật sinh sống.

【Đáp】
Thủ tục kết hôn : tiến hành các thủ tục hôn nhân hợp pháp ở nước ngoài. Có hai cách để bảo lãnh Vợ người nước ngoài sang Nhật như sau:

<Thủ tục bảo lãnh sang Nhật>

① Đăng lý xin cấp thị thực trước: Đây là cách thức người nước ngoài nộp đơn xin cấp visa “Vợ/Chồng của người Nhật”trực tiếp cho Lãnh sự quán Nhật Bản ở nước ngoài.

②Xin Giấy chứng nhận tư cách lưu trú: Đây là cách thức người Nhật sau khi kết hôn về lại Nhật và nộp đơn xin cấp “Giấy chứng nhận tư cách lưu trú” tại Cục quản lý xuất nhập cảnh gần nơi cư trú nhất. Sau đó nếu Giấy chứng nhận này được phê duyệt cấp phát, gửi Giấy chứng nhận cho Vợ/Chồng ở nước ngoài để xin cấp Visa tại Lãnh sự quán ở nước ngoài.

【Hỏi】 Tôi đang sống ở Nhật với tư cách là du học sinh, tôi muốn bảo lãnh vợ và con sang Nhật. Tôi phải chuẩn bị những thủ tục như thế nào? Và vợ tôi có thể đi làm được không?

【Đáp】
Du học sinh bảo lãnh nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú “Lưu trú theo gia đình” tại Cục quản lý xuất nhập cảnh gần nơi cư trú nhất.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú “Lưu trú theo gia đình” vui lòng liên lạc Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Visa “Lưu trú theo gia đình”thì việc đi làm không được chấp nhận. Tuy nhiên, nếu được Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp “Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú” thì có thể đi làm thêm (thời gian làm việc cũng như nội dung làm việc sẽ được giới hạn theo quy định).

【Hỏi】Tôi muốn bảo lãnh con riêng của tôi (10 tuổi). Hiện tại, tôi đã tái hôn với một người đàn ông Nhật, nhưng đây là đứa con mà tôi đã có với người chồng trước tại nước tôi. Tôi muốn sống chung với đứa con này tại Nhật.

【Đáp】
Trong trường hợp “con riêng”, tức là con của vợ/ chồng người nước ngoài hiện đang lưu trú tại Nhật với tư cách “visa theo Vợ/ chồng của người Nhật” và không phải là con có với vợ/ chồng người Nhật thì cũng có trường hợp được cho phép lưu trú với “tư cách định cư”. Chi tiết vui lòng tham khảo trên Website của Cục quản lý xuất nhập cảnh