Thủ tục lưu trú

【Hỏi】Điều kiện cần thiết để gia hạn thời gian lưu trú là gì?

【Đáp】
Trường hợp mong muốn tiếp tục hoạt động tại Nhật cùng một tư cách lưu trú đang có thì có thể làm thủ tục gia hạn thời gian lưu trú. Có thể làm thủ tục xin gia hạn tư cách lưu trú từ 3 tháng trước khi tư cách lưu trú hiện có hết hạn.

Vui lòng tham khảo thông tin tại  quầy hướng dẫn thủ tục xin thay đổi tư cách lưu trú và thủ tục gia hạn thời gian cư trú.

【Hỏi】 Vợ chồng Tôi đang sinh sống ở Nhật. Chúng tôi mới sinh con nên làm những thủ tục nào?

【Đáp】
Trường hợp cả Bố Mẹ đều là người nước ngoài, đứa bé đó cũng sẽ mang quốc tịch nước ngoài, nên cần phải nộp đơn xin cấp tư cách lưu trú trong vòng 30 ngày sau khi sinh. Trường hợp, trẻ em sau khi sinh xuất cảnh khỏi Nhật Bản trong vòng 60 ngày sau khi sinh (trừ trường hợp xuất cảnh có xin Giấy phép Tái nhập cảnh) thì không cần phải nộp đơn xin cấp tư cách lưu trú. Trường hợp Bố Mẹ đang cư trú bất hợp pháp, hoặc đang chờ bị trục xuất khỏi Nhật Bản thì con mới sinh sẽ không thể xin cấp tư cách lưu trú.

<Nộp khai sinh>

Nộp khai sinh cho Ủy ban hành chính nơi cư trú trong vòng 14 ngày sau khi sinh. Căn cứ vào đơn khai sinh, Ủy ban hành chính sẽ cấp Phiếu cư dân (Jumin-hyo) theo địa chỉ cư trú và ghi chú “cư dân mới sinh”.

<Xin cấp tư cách lưu trú>

Thủ tục xin cấp tư cách lưu trú cho trẻ em mới sinh như sau:

・Giấy tờ chứng nhận trẻ em mới sinh (Giấy chứng sinh, Sổ tay mẹ và trẻ (Boshi Teicho)).
・Giấy tờ giải trình nội dung hoạt động ở Nhật Bản.
・Hộ chiếu (trường hợp không xuất trình được Hộ chiếu thì nộp đơn giải trình lý do)
<Thẻ lưu trú>

Sau khi được cấp tư cách lưu trú, nếu cư trú trong thời gian trung-dài hạn sẽ được cấp phát Thẻ lưu trú.

【Hỏi】Những điều kiện cần thiết để xin được phép vĩnh trú là gì?

【Đáp】

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn thủ tục đăng ký xin vĩnh trú trên Website của Cục quản lý xuất nhập cảnh  Bộ tư pháp như sau:

<Điều kiện>

1. Phải có hành vi tốt

Trong cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt như một công dân bình thường và không bị người xung quanh chỉ trích điều gì.

2. Có điều kiện kinh tế hoặc có tay nghề/kĩ năng tự đảm bảo cuộc sống.

Trong cuộc sống hàng ngày, không là gánh nặng cho cộng đồng và trong tương lai có thể tự tạo dựng cuộc sống ổn định từ những tài sản hoặc tay nghề/kỹ năng tự có.

3. Việc sinh sống theo tư cách vĩnh trú của người đó mang lại lợi ích cho nước Nhật.

 Cục quản lý xuất nhập cảnh đăng tải thông tin về Hướng dẫn thủ tục đăng ký xin vĩnh trú tại 「Hướng dẫn về tiêu chuẩn công nhận người mang lại lợi ích cho nước Nhật Bản」và 「Các trường hợp cấp vĩnh trú do cống hiến cho lợi ích nước Nhật và cũng có trường hợp không được cấp vĩnh trú.」.

【Hỏi】Trường hợp nào thì cần “Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú”?

【Đáp】
Người nước ngoài lưu trú tại Nhật được phép hoạt động trong phạm vi quy định của Tư cách lưu trú và bị cấm những hoạt động kinh doanh có thu nhập, làm việc nhận thù lao vượt quá phạm vi Tư cách lưu trú.

Nhưng, trường người nước ngoài muốn tham gia hoạt động kinh doanh có thu nhập, làm việc nhận thù lao trong phạm vi không ảnh hưởng đến mục đích lưu trú thì có thể tham gia hoạt động ngoài tư cách lưu trú đó nếu được cấp phép. Tuy nhiên, người nước ngoài có tư cách lưu trú là Vợ/Chồng của người Nhật, Tư cách định cư, Vợ/Chồng của người vĩnh trú, Tư cách vĩnh trú không có giới hạn phạm vi hoạt động nên không cần cấp Giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú”.

【Hỏi】Tôi có thời hạn lưu trú dài, tôi muốn về nước 1 thời gian. Tôi cần làm những thủ tục như thế nào?

【Đáp】
Người người nước ngoài lưu trú thời gian trung-dài hạn, hoặc có tư cách lưu trú tương tự ở Nhật muốn xuất cảnh khỏi Nhật một thời gian: tùy thời gian xuất cảnh có hai hình thức sau:

Trường hợp thời gian xuất cảnh dưới 1 năm:

Người nước ngoài có Hộ chiếu còn hiệu lực và Thẻ lưu trú (Người vĩnh trú đặc biệt thì cần Chứng nhận vĩnh trú đặc biệt) khi xuất cảnh khỏi Nhật trong vòng 1 năm (*sau khi xuất cảnh thời hạn lưu trú còn ít hơn 1 năm thì phải tái nhập cảnh trước thời hạn lưu trú / trong vòng 2 năm đối với người có tư cách cư trú Vĩnh trú đặc biệt) tái nhập cảnh với cùng tư cách lưu trú khi xuất cảnh, theo quy định không cần xin cấp Giấy phép tái nhập cảnh. Người xuất cảnh theo chế độ này không được gia hạn thời gian xuất cảnh ở nước ngoài, cho nên, nếu không  tái nhập cảnh trong vòng 1 năm (*) thì tư cách lưu trú sẽ bị hủy.

 Trường hợp thời gian xuất cảnh quá 1 năm (2 năm đối với người vĩnh trú đặc biệt):

Trước khi xuất cảnh có thể xin cấp “Giấy phép tái nhập cảnh” tại Cục quản lý xuất nhập cảnh gần nơi cư trú nhất.

Thời hạn hiệu lực: thời hạn tối đa của Giấy phép tái nhập cảnh là 5 năm (6 năm đối với người vĩnh trú đặc biệt).

  【Hỏi】Tôi nghỉ việc công ty đang làm 3 năm, và đã đổi sang công ty khác làm việc. Tôi cần làm những thủ tục nào?

【Đáp】
Người nước ngoài có tư cách lưu trú “Kỹ thuật / Kiến thức nhân văn / Nghiệp vụ quốc tế” khi thay đổi công ty, trong vòng 14 ngày phải trình báo Cục quản lý xuất nhập cảnh. Và công ty đã nghỉ việc (cũng phải trình báo) trong vòng 14 ngày cũng phải trình báo với Cục quản lý xuất nhập cảnh. Người nước ngoài phải kiểm tra nội dung công việc ở công ty mới có phù hợp với tư cách lưu trú hiện có hay không,và xin cấp “Chứng nhận tư cách làm việc” để lần xin gia hạn visa được dễ dàng hơn. Khi có giấy chứng nhận này, Chủ doanh nghiệp mới muốn tuyển dụng người ngước ngoài sẽ có căn cứ để xem xét nội dung tư cách lưu trú trước đây có phù hợp với nội dung công việc muốn tuyển dụng hay không. Việc xin cấp chứng nhận này không bắt buộc.