Quy tắc xử phạt

【Hỏi】Chế độ trục xuất ra khỏi nước Nhật là chế độ như thế nào?

【Đáp】
Là chế độ làm thủ tục xuất cảnh đơn giản và không tạm giam được áp dụng cho người cư trú bất hợp pháp. Vui lòng tham khảo trên Website của Cục quản lý xuất nhập cảnh

【Hỏi】Trường hợp nào thì tư cách lưu trú bị hủy bỏ?

【Đáp】
Những trường hợp hủy bỏ tư cách lưu trú hiện có được quy định tại mục 4 Điều 22 Luật xuất nhập cảnh và nhận định người tị nạn. Những người được cho phép tị nạn không thuộc quy định này.Vui lòng tham khảo trên Website của Cục quản lý xuất nhập cảnh