Chế độ đăng ký cư trú cơ bản cho cư dân người nước ngoài

【Hỏi】Tôi đến Nhật bằng visa “tạm trú trú ngắn hạn”, vậy tôi có được cấp thẻ lưu trú không? Tôi dự định sẽ gia hạn thêm thời gian lưu trú để sống ở Nhật trên 3 tháng nên muốn được cấp thẻ cư trú để làm giấy tờ tùy thân.

【Đáp】
Đối tượng được cấp thẻ lưu trú là người lưu trú ở Nhật trung hạn và dài hạn. Những người nước ngoài như những trường hợp dưới đây không được cấp thẻ lưu trú.
1. Người có thời gian cư trú dưới 3 tháng
2. Người có tư cách cư trú là “tạm trú ngắn hạn”
3. Người có tư cách lưu trú ngoại giao hoặc công vụ
4. Người người nước ngoài có tư cách tương đương mục ① đến ③ do Bộ Tư Pháp quy định.
5. Người vĩnh trú đặc biệt(Người được cấp “Giấy chứng minh là người vĩnh trú đặc biệt”)
6. Người không có tư cách lưu trú

Nếu đến Nhật bằng visa “tạm trú trú ngắn hạn”, thì ngay cả trong trường hợp được lưu trú ở Nhật trên 3 tháng do gia hạn thêm tư cách lưu trú cũng không được cấp thẻ lưu trú.

【Hỏi】Trong trường hợp dọn nhà đến thành phố khác, chỉ cần đến trình báo Ủy ban hành chính phải không? Ngoài ra, trong trường hợp chuyển ra nước ngoài sinh sống thì nên làm thế nào?

【Đáp】
Trước tiên vui lòng nộp “Đơn khai báo chuyển đi” tại Ủy ban hành chính nơi đang cư trú. Sau đó, nộp “Đơn khai báo chuyển đến” tại Ủy ban hành chính nơi cư trú mới trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đến nơi ở mới. Khi đó, cần phải trình nộp thẻ lưu trú hoặc giấy chứng minh là người vĩnh trú đặc biệt. Khi chuyển đến nơi ở khác trong cùng một thành phố cũng phải nộp “Đơn khai báo chuyển đến” tại Ủy ban hành chính nơi cư trú mới trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đến nơi ở mới.
Ngoài ra, trường hợp chuyển đi nước ngoài cũng phải nộp “Đơn khai báo chuyển đi”. Trong trường hợp này, “Giấy chứng nhận chuyển đi” sẽ không được cấp. Nếu tái nhập cảnh lại bằng giấy phép tái nhập cảnh và đã quyết định chỗ ở thì trong vòng 14 ngày, mang hộ chiếu và thẻ lưu trú đến Ủy ban hành chính nơi cư trú làm thủ tục chuyển đến.
Trong trường hợp không làm các thủ tục khai báo cần thiết, có khả năng sẽ bị phạt hoặc trở thành đối tượng bị hủy tư cách lưu trú.